PRZEMYSŁ NAFTOWY W POLSCE

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do lektury bieżącego wydania oraz współtworzenia i uczestnictwa w kolejnej edycji polsko-angielskojęzycznej publikacji, realizowanej z myślą o szeroko pojętym przemyśle naftowym:

Przemysł Naftowy w Polsce / Petroleum Industry in Poland

Wydanie poświęcone jest zagadnieniom oraz działalności firm związanych z tą dziedziną i świadczących usługi w zakresie poszukiwań, wydobycia, magazynowania, przesyłu, przerobu i handlu ropą naftową oraz produktami ropopochodnymi, w tym szczególnie paliwami płynnymi. Problematyka poruszana na łamach rocznika obejmuje również rozwiązania techniczne i zagadnienia dotyczące dostaw surowców, technologii, materiałów, maszyn i urządzeń, jak i ich eksploatacji. Ponadto, na łamach publikacji omawiane są zagadnienia związane z gospodarczymi uwarunkowaniami rozwoju tego segmentu gospodarki.
Wyjątkowy charakter i szczególne znaczenie wydania polega na prezentacji opinii, analiz, aktualnego stanu sektora oraz wizji jego rozwoju na następne lata; jak i na prezentacji firm działających w branży i dla branży. Edycja stanowi platformę wymiany poglądów i kontaktów pomiędzy firmami i ich dotychczasowymi oraz potencjalnymi kontrahentami.
Rocznik adresowany jest, a co z tym związane także przesyłany, m.in. do: wybranych departamentów administracji państwowej, kadry zarządzającej i kierowniczej, projektantów, inwestorów, wykonawców i podwykonawców, technologów oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenia, rozwój i przetargi w firmach; publikacja trafia zarówno do reprezentantów podmiotów działających na rynku naftowym, koncernów i rafinerii, firm chemicznych i petrochemicznych oraz biopaliwowych czy motoryzacyjnych, jak i do przedstawicieli innych branż, przykładowo: energetycznej czy gazowniczej. Wśród czytelników edycji są także reprezentanci producentów sprzętu, maszyn i urządzeń, prywatnych firm działających w omawianym obszarze, w tym reprezentanci prywatnych stacji paliw, spółek audytorskich i doradczych oraz innych podmiotów związanych z prezentowaną gałęzią rynku.
Wydanie kolportowane jest m.in. przez wysyłkę bezpośrednią, a dodatkowa pula nakładu publikacji znajduje czytelników wśród uczestników konferencji, sympozjów, szkoleń i innych spotkań branżowych.


Redakcja AKNET