BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

Z uwagi na ugruntowaną pozycję realizowanych przez nas publikacji branżowych mamy przyjemność zaprosić Państwa do lektury bieżącego wydania oraz współtworzenia i uczestnictwa w kolejnej edycji publikacji realizowanej z myślą o szeroko pojętej branży budowlanej:

Budownictwo Przemysłowe

Wydanie poświęcone jest zagadnieniom merytorycznym i działalności firm świadczących usługi w zakresie budownictwa: przemysłowego, inżynierskiego ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury komunikacyjnej (np. drogi, mosty), a także obiektów hydrotechnicznych, budownictwa ekologicznego i specjalistycznego, głównie w obszarze przemysłu gazowniczego, elektroenergetycznego, petrochemicznego, górniczego, itd.; dostaw technologii, materiałów, maszyn i urządzeń.
Przykładowo, jeden z głównych tematów publikacji, któremu poświęcona jest obszerna część realizowanego rocznika, to szeroko pojęte budownictwo drogowe. Na łamach wydania poruszamy zagadnienia związane z gospodarczymi uwarunkowaniami rozwoju tego segmentu gospodarki oraz omawiamy problematykę budowy infrastruktury komunikacyjnej od strony technicznej – materiały (w tym m.in.: asfalty, cementy, kruszywa, emulsje itd.), technologie, ekologiczne i nowatorskie rozwiązania.
Wyjątkowy charakter i szczególne znaczenie publikacji polega na prezentacji opinii, analiz, aktualnego stanu sektora oraz wizji jego rozwoju na następne lata, prezentują się tu również firmy działające w branży i dla branży. Edycja stanowi platformę wymiany poglądów i kontaktów pomiędzy firmami i ich dotychczasowymi oraz potencjalnymi kontrahentami.
Wydanie adresowane jest, a co z tym związane – także przesyłane, m.in. do: projektantów, inwestorów generalnych i zastępczych, wykonawców i podwykonawców, kadry kierowniczej, technologów oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenia, rozwój i przetargi w firmach z branży: gazowniczej, górniczej, energetycznej, ciepłowniczej, hutniczej, koksowniczej, odlewniczej oraz wydobywczej, rafineryjnej, chemicznej, petrochemicznej. Publikacja dociera również do reprezentantów producentów sprzętu, maszyn i urządzeń, spółek audytorskich i doradczych oraz innych podmiotów związanych z omawianą gałęzią rynku. Ponadto trafia do centralnych organów krajowej administracji państwowej, wybranych urzędów miast i powiatów, reprezentantów GDDKiA wraz z oddziałami oraz do innych przedsiębiorstw działających w zakresie budowy i robót drogowych, a także do reprezentantów miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji i podobnych jednostek.
Wydanie kolportowane jest m.in. przez wysyłkę bezpośrednią; znajduje czytelników wśród uczestników konferencji, sympozjów, szkoleń i innych spotkań branżowych.


Redakcja AKNET-PRess