Aknet
Aknet-PRess
 
Szanowni Państwo

Naszym celem jest promocja wszechstronnie pojętej gospodarki, a co z tym związane, również Firm działających na rynku. Dlatego co roku oddajemy w Państwa ręce szereg albumowych publikacji branżowych prezentujących stan poszczególnych jej segmentów.
Wyjątkowy charakter i szczególne znaczenie wydań polega na dokładnej analizie i szerokiej prezentacji omawianych sektorów oraz wizji ich rozwoju na kolejne lata.
Obok materiałów problemowych i informacyjnych, przygotowywanych przez cenionych ekspertów branżowych, publikacje zawierają prezentacje wielu Firm działających i świadczących usługi w branży, której poświęcone jest wydanie. Dzięki temu są one jeszcze bardziej znane, a ich marki łatwiej rozpoznawane na rynku.
Wydania są równocześnie zbiorem opinii kadr zarządzających filarami omawianej części gospodarki na temat jej kondycji oraz przeszkód i możliwości dalszego rozwoju. W publikacjach najważniejszy głos należy do praktyków zarządzających przedsiębiorstwami z danego sektora, którzy mają możliwość przedstawienia za naszym pośrednictwem opinii na temat perspektyw omawianych branż.
Publikacje pełnią funkcję wyjątkowych przewodników o charakterze popularnonaukowym, zachowujących konwencję atrakcyjnych magazynów ukazujących się w cyklu rocznym.Polskie Elektrownie  Przemysł Naftowy w Polsce  Parafiny, Świece, Znicze  Przesył, Dystrybucja i Obrót Energią  Budownictwo Przemysłowe  Profesjonalne Gazownictwo